Wil je samen met andere professionals op een inspirerende manier van en met elkaar leren aan de hand van eigen casuïstiek, dan is intervisie hiervoor erg geschikt. Intervisie is een vorm waarbij je samen met collega’s reflecteert op persoonlijke vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie. Als begeleider vind ik het van groot belang om een veilige setting te creëren, zodat je je op je gemak voelt en je kwetsbaar durft op te stellen. Juist in de kwetsbaarheid en openheid gebeuren mooie dingen. Als deelnemer krijg je nieuwe inzichten en merk je ook dat je niet de enige bent die ergens mee worstelt.

Tijdens de intervisie helpen deelnemers elkaar om hun werksituatie te verhelderen. Deelnemers denken met elkaar mee en stellen elkaar vragen, waardoor er een andere verhouding tot het vraagstuk ontstaat, en deelnemers op een andere manier naar hun werksituatie kijken. Iedereen kijkt anders en juist deze verschillende perspectieven geven zo een mooi beeld op het vraagstuk van de inbrenger. Ik ben elke keer weer verrast van de rijke opbrengst van intervisie. De nieuwe inzichten geven deelnemers weer ruimte om anders en effectiever met situaties om te gaan. Waar je denkt dat je vast zit, en echt niet meer weet hoe je nu de boel weer in beweging kunt krijgen, of welke stap je nu kunt zetten, blijken er ineens weer mogelijkheden te zijn die je zelf nog nooit had bedacht!

Ik zie intervisie als een inspirerende manier om overtuigingen, meningen en aannames ter discussie te stellen. Te leren eigen standpunten ten aanzien van onderwerpen helder te verwoorden, maar ook te onderzoeken hoe je anders tegen deze onderwerpen aan kunt kijken. Te experimenteren met ander gedrag en zo te leren van jezelf, van situaties, en vooral van en met elkaar, met als doel je als professional verder te ontwikkelen.

Een intervisiegroep bestaat uit vijf a zes personen, dit kan zowel een groep medewerkers als een groep leidinggevenden zijn van dezelfde of van verschillende organisaties. De intervisiegroep komt gemiddeld één keer per zes tot acht weken anderhalf tot twee uur bij elkaar. Over duur en frequentie maakt de groep gezamenlijk afspraken. Als begeleider reik ik inzichten en methodieken aan en sta ik stil bij het groepsproces en de begeleiding daarvan. Wanneer de groep regelmatig bijeen is geweest, en meer ervaring heeft opgedaan met intervisie, kan de groep desgewenst zelfstandig verder.

Misschien heb je zelf een aantal collega’s met wie je intervisie wilt starten, maar misschien ben je ook juist op zoek naar een intervisiegroep. In beide gevallen kun je met mij contact opnemen en kunnen we kijken naar de mogelijkheden!