Wanneer de samenwerking binnen een team goed loopt, geeft dit veel energie, werkplezier en leidt dit tot mooie resultaten. Er is een open communicatie en medewerkers denken mee in veranderingen, waardoor veranderingen gedragen worden en ook daadwerkelijk plaatsvinden. Maar dit gaat niet vanzelf.

Ik zie leidinggevenden/opdrachtgevers vaak stoeien met vragen als:

  • ‘Als er een besluit is genomen lijkt het wel het startpunt van een nieuwe discussie. Hoe zorg ik ervoor dat een besluit geaccepteerd word?, 
  • ‘Men zegt ‘ja’, maar doet ‘nee’, hoe doorbreek ik dit patroon?’
  • ‘Er is weinig openheid in het team. Hoe zorg ik voor meer vertrouwen en veiligheid in het team zodat mensen elkaar meer durven aan te spreken en we het kunnen hebben over de dingen die belangrijk zijn?’
  • ‘Mensen mogen elkaar, maar ieder werkt voor zich. Hoe kunnen we in onze organisatie en/of in ons team meer samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten?’
  • ‘Tijdens het werkoverleg blijven veel mensen stil, maar in de wandelgangen wordt er wel gepraat. Hoe zorg ervoor dat het échte gesprek tijdens de vergadering zelf gevoerd wordt in plaats bij het koffiezetapparaat?’
  • ‘Hoe zorg ik ervoor dat mensen met elkaar in plaats van over elkaar praten?’
  • ‘Hoe kunnen onze medewerkers of adviseurs beter in positie komen?’

Elke vraag is anders en de context bepaalt wat handig is om te doen en in welke volgorde. Bij de begeleiding van een organisatie of team vind ik het erg belangrijk om in dialoog met de opdrachtgever en betrokkenen samen zorgvuldig te kijken welke stappen er nodig zijn. We bedenken niet eerst een heel ‘plan’ , maar werken ontwikkelingsgericht en bespreken voortdurend in dialoog wat een passende vervolgstap is. Daarbij richt ik mij vooral op het proces.

Wat kun je van mij verwachten
Als adviseur en procesbegeleider ben ik doortastend en stel verdiepende vragen. Ik help teams om samenwerkingsvraagstukken bespreekbaar te maken, waaronder de spannende kwesties. Ik ondersteun mensen om in een open, respectvolle en veilige setting ook dat wat nog niet gezegd is, (meer) bespreekbaar te maken. Want als gezegd wordt, wat gezegd moet worden, komt iets wat vast zit, ineens in beweging. Van daaruit ontstaat verbinding, motivatie en energie om met elkaar aan de slag te gaan. De samenwerking wordt als veel plezieriger ervaren, wijsheid en talenten van mensen worden optimaal benut en organisaties en teams groeien in hun prestaties.

Ik ben creatief, oplossingsgericht en stimuleer mensen om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Er is vaak veel meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. De kunst is om op een andere manier te leren kijken, te zeggen wat je denkt, je te richten op de dingen waar je invloed op hebt en vooral DOEN!

Graag denk ik met je mee en ga ik samen met je op zoek naar wat de organisatie en/of het team nodig heeft. Er bestaat voor mij geen blauwdruk van de beste manier. Ik ga het avontuur graag in dialoog aan….waag jij de sprong in het diepe? De eerste stap is dat we een vrijblijvende afspraak maken. Tijdens dit gesprek kunnen we je vraag verder verkennen, kan ik schetsen welke mogelijkheden er zijn en kunnen we kijken of er een klik is. Als we samen verder willen, maak ik een voorstel en een offerte. Daarna gaan we samen aan de slag met je vraag, waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars informatie, positie en expertise!

 

Eerste hulp bij ‘gedoe’
Regelmatig word ik voor advies gevraagd wanneer ‘het niet zo lekker loopt’. Het gaat dan vaak om weerstand tegen verandering en mensen willen meestal ‘gedoe’ voorkomen. Maar ik zie ‘gedoe’ juist als iets positiefs. Gedoe wijst op betrokkenheid en dat mensen iets met elkaar hebben! Zonder gedoe geen verandering, oftewel zonder wrijving geen glans.

LEES MEER

Spel In Dialoog als een van de mogelijke werkvormen
Speel samen met je team het spel In Dialoog en ga met elkaar in gesprek over relevante aspecten rondom de communicatie, samenwerking, teamresultaten en duurzame inzetbaarheid.

LEES MEER