“Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie”

Goede communicatie over samenwerking is de sleutel tot teamsucces
Goede communicatie en samenwerking vragen zelfinzicht, inzicht in de ander en inzicht in het feit dat we onze omgeving steeds kleuren vanuit ons individuele wereldbeeld. Onze interpretaties zullen vaker niet dan wel kloppen en onze werkelijkheid is niet dé werkelijkheid. Voor goed communiceren en samenwerken is het van belang bewust te zijn van deze processen.

Terug naar de basis
Omdat communicatie zo complex is én tegelijkertijd juist zo’n essentiële rol speelt, gaan wij terug naar de basis. Geen communicatietraining, waarbij een trainer je vertelt hoe het moet, maar het zelf doen in een simpele, veilig gestructureerde setting. Daar zit de kracht!

In Dialoog is een spel waarbij een team met elkaar in gesprek gaat over het werk en de samenwerking. Tegelijkertijd zijn deelnemers zich bewust van de manier waarop er in het hier en nu gecommuniceerd wordt. Laagdrempelig en al doende leren de teamleden de principes van de dialoog:

 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Respectvol reageren
 • Oordeelvrij reageren

Tijdens het spel is er evenwichtige aandacht voor het proces (de dialoog) en voor de inhoud (werk, samenwerking, teamresultaten).

Waarover in dialoog?
Dit spel biedt je de mogelijkheid om met collega’s in gesprek te gaan over bijvoorbeeld:

 • Samenwerking en medewerkerschap:
  Wat verwacht je van elkaar als collega’s? Wat gaat goed in de samenwerking en wat kan er beter? Wat verstaat iedereen onder collegialiteit? Is er vertrouwen binnen het team? Hoe gaat het team om met het geven en ontvangen van feedback?
 • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:
  Wat zorgt voor stress op het werk? Waarvan krijg je juist energie? Hoe kun je langer en vitaler met plezier (blijven) werken? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe kun je dit realiseren?

Voor wie?
In Dialoog is geschikt voor teams van hoog tot laag in verschillende sectoren. Je kunt denken aan monodisciplinaire of multidisciplinaire teams, en ook aan projectteams of managementteams.

Wat levert het op?

 • Het spel zorgt voor bewustwording, een betere interactie en het geeft alle betrokkenen inzicht in hoe collega’s tegen bepaalde zaken in de samenwerking aankijken. Het lijkt simpel, maar bewustwording en écht weten hoe de ander ergens over denkt, is de moeilijkste, maar wel de belangrijkste stap voor verandering!
 • Het team identificeert sterke en minder sterke punten in de samenwerking en communicatie, en levert zelf aanknopingspunten voor verbetering aan.
 • De communicatie in het eigen team verbetert door ervaring met het voeren van een dialoog.

Het team aan zet!
Kortom: met het spel wordt actief gewerkt aan het verbeteren van de manier van communiceren (dialoog) én komen concrete verbeterpunten op tafel, die vervolgens door het team zelf verder uitgewerkt worden!

Duurzame resultaten
In Dialoog levert duurzame resultaten in verschillende toepassingen. Je kunt het spel inzetten:

 • als vervolg bij medewerkerstevredenheidsonderzoeken. In Dialoog is een hulpmiddel om op een veilige en ontspannen manier met elkaar in gesprek te gaan en te achterhalen wat er ‘achter het cijfer’ zit en een aanzet tot verandering te maken vanuit het team zelf.
 • als onderdeel van een teamdag/heidag met het accent op de samenwerking en communicatie.
 • bij specifieke problemen op het gebied van samenwerking en/of communicatie.
 • als onderdeel van projecten, bijvoorbeeld bij de invoering van zelfsturende teams of het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de organisatie.
 • als HRM-instrument ten behoeve van kwaliteitsverbetering, waarbij het spel dient als periodieke check op de samenwerking en communicatie.

Speel het spel
Onder begeleiding speel je samen met je team het spel; je gaat met elkaar in dialoog over voor relevante aspecten rondom de communicatie, samenwerking, teamresultaten en duurzame inzetbaarheid. Het team leert op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek te gaan. Samen komen we tot een overzicht van kwaliteiten waarover het team beschikt én tot een aantal actiepunten om de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. Jullie kunnen meteen aan de slag! 

Heb je interesse om het spel In Dialoog met je team te spelen? Neem voor vragen en/of een offerte even contact op!